Et investeringsfond med gode intensjoner

Varde bidrar med risikokapital og kunnskap til selskaper i Gudbrandsdalen. Varde sitt mål er å skape arbeidsplasser og bidra til at Gudbrandsdalen blir en levende og attraktiv plass å bo og arbeide.

Selskapene vi investerer i må ha en tydelig ambisjon om å drive bærekraftig. Dette gjelder både økonomiske-, sosiale- og miljømessige forhold. Vi tror på at alle små bidrag til sammen vil gjøre en forskjell over tid. Slik kan vi skape den smarte, grønne dalen.

Foto: Bård Gundersen

Den smarte, grønne dalen

I 2019 tok energiselskapene i Gudbrandsdal Energi, Eidefoss og Skjåk Energi initiativ til prosjektet Krafttak for grønn vekst som skulle bidra til å sette Gudbrandsdalen på kartet som en smart, grønn dal. Prosjektet er nå en felles satsning mellom privat og offentlig sektor med mål om å skape nye arbeidsplasser i dalen. I dag er Sparebank1 Lom & Skjåk, Sparebank1 Gudbrandsdal, Innlandet fylkeskommune og alle kommunene i Gudbrandsdalen også med på laget.

Prosjektet har vært en pådriver for å hente inn kapital til et investeringsfond som kan bidra med risikokapital øremerket utvikling og vekst. Dette resulterte i at investeringsselskapet Varde investeringslaug ble etablert sommeren 2022. 

Solide eiere i ryggen

Varde investeringslaug har solide eiere i ryggen. De har fokus på arbeidsplasser og verdiskapning i Gudbrandsdalen, og vil bidra med både midler, erfaring og kunnskap.

40 %

24 %

4 %

16 %

16 %

Hva Varde ser etter_ambisjoner_folk_marked_produkt og tjenester

Hva vi ser etter

Vi ser etter selskaper med ambisjoner, gjennomføringsevne og vekstpotensial, som kan gi verdiskapning i Gudbrandsdalen.

Hva Varde ser etter_ambisjoner_folk_marked_produkt og tjenester

Ambisjoner

Ett av fondets hovedmål er å skape flere arbeidsplasser i dalen. Skal vi få til det er vi avhengig at selskapene vi investerer i har tydelige vekstambisjoner.

Folkene

De selskapene Varde investerer i må ha ledelse og ansatte med «det lille ekstra». De som tør å satse og har kapasitet til å gjennomføre.

Markedet

Varde skal investere i selskaper som har et potensiale i sine markeder: lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Produkt og tjenester

Selskapene Varde investerer i må ha noe som er unikt og skalerbart, og som vil vare over tid.

Hvordan vi investerer

Varde Investeringslaug - illustrasjon strategi investeringer modell

Hovedfokus for Varde er unge selskap, hvor vi går inn i tidlig vekstfase og bidrar til lønnsomhet og vekst. Det er et mål at vi gjennom vårt engasjement skal bidra til å utløse offentlig kapitaltilgang og annen privat investering i regionen.

Varde vil også investere i etablerte selskap som har ekspansjonsplaner eller skal i gang med større omstillinger. Dette kan eksempelvis være ved et generasjonsskifte i selskapet.

Investeringsstrategi

Varde ønsker å gjøre investeringer mellom 1-5 MNOK, hvor vi skal sitte på 10 – 35 % av eierandelene i selskapet. Vi skal aldri ha majoritet av aksene i et selskap. Varde ønsker et aktivt eierskap, der vi ikke bare bidrar med midler, men også med kunnskap gjennom for eksempel styreverv eller ved å være en aktiv rådgiver. Vi ønsker en forutsigbarhet i eierskapet, og har en exit-strategi på 5-7 år. Vi ønsker å oppnå minimum 10% avkastning. All avkastning går tilbake i fondet og vil investeres i nye selskaper.

Investeringsstrategi - Varde Investeringslaug

Portefølje

Vi investerer i selskaper hvor vi kan utgjøre en forskjell, selskaper med potensiale for vekst, og hvor Varde kan tilføre verdi fra betydelig erfaring med å hjelpe virksomheter med å skalere og vokse i nye markeder.

Glocal Green

Glocal Green benytter avfall fra treindustrien til å produsere biometanol, som kan benyttes som et alternativt drivstoff i transportsektoren – både til lands og til havs. 

Les mer om Glocal Green →

DIGER

DIGER er en av landets ledende nettauksjoner når det gjelder brukte kjøretøy, maskiner og utstyr. Selskapet har omfattende kompetanse innen salg og gjenbruk av brukte maskiner og kjøretøy, og har ansatte som dekker hele Norge.

Les mer om DIGER →

Lom Bryggeri

Lom bryggeri ble etablert i 2016 og er et landets ledende handverksbryggeri og produserer øl under merkevara Lomb. Bryggeriet har et bredt utvalg av ølsorter med lokale referanser, råvarer og identitet. 

Les mer om Lom Bryggeri →

IDTAG Technologies

IDTAG er et teknologiselskap som har løsninger for posisjonssporing og informasjon av objekter i sanntid på skjermer og mobilapper. Selskapet har en rekke spennende løsninger.

Les mer om IDTAG →

Varde Investeringslaug - Logo Værfast

Værfast

Værfast er et møtested i Ringebu rettet mot lokalbefolkning, hytteeiere og forbipasserende med både butikk, café, bar og guiding samlet på et og samme sted. De har også etablert nettbutikk for å møte økt etterspørsel.

Les mer om Værfast →

Ta kontakt

Å ta kontakt med Varde er helt uforpliktende, og vi tar gjerne imot henvendelser fra både bedrifter og co-investorer. Send oss gjerne en e-post med en kort beskrivelse av din bedrift/ditt prosjekt, så hører du fra oss. Er vi en god match så finner vi veien videre sammen.
Ønsker du heller å ta en prat, når du daglig leder Hanne Maren Kristensen på telefon:
Hanne Maren Kristensen - Daglig leder Varde Investeringslaug

Hanne Maren Kristensen

Som daglig leder og forvalter i Varde, er Hanne Maren en viktig støttespiller og sparringspartner for bedrifter som har vekstambisjoner, og som ønsker finansiering fra Varde. Hun sitter også i styret i bedrifter Varde har investert i.

Hanne Maren er utdannet innen administrasjon og ledelse, og tar for tiden en master i teknologiledelse og digital omstilling ved NTNU. Hun har erfaring fra komplekse organisasjoner og samarbeid i inn og utland, og har blant annet vært direktør for Innovasjon Norge i Nederland. De siste årene har hun spesialisert seg på bærekraftig forretningsvirksomhet, og har spilt en nøkkelrolle i etableringen av en rekke fruktbare utviklingsprosjekter i Gudbrandsdalen.
Hanne Maren bor i Gausdal og har kontorplass på Hub Lillehammer, men er mye på reise for å treffe bedrifter i hele Gudbrandsdalen.

Hans Vigstad

Hans er rådgiver i Varde og deler av sin erfaring og kompetanse til bedrifter med vekstambisjoner. Han sitter også i styret i flere av bedriftene Varde har investert i.

Hans har mer enn 20 års erfaring fra privat næringsliv i ledende stillinger, både nasjonalt og internasjonalt. Han er utdannet økonom og ingeniør, og har i tillegg flere studier innenfor ledelse. Spisskompetansen til Hans er forretningsutvikling og å skape lønnsom vekst i bedrifter. Han har også lang erfaring fra en rekke styreverv.
Hans er opprinnelig fra Skjåk, og som rådgiver i Varde ønsker Hans å bidra til utvikling av flere spennende arbeidsplasser, og en aktiv og attraktiv dal.