Et investeringsfond med gode intensjoner

Varde bidrar med risikokapital og kunnskap til selskaper i Gudbrandsdalen. Varde sitt mål er å skape arbeidsplasser og bidra til at Gudbrandsdalen blir en levende og attraktiv plass å bo og arbeide.

Selskapene vi investerer i må ha en tydelig ambisjon om å drive bærekraftig. Dette gjelder både økonomiske-, sosiale- og miljømessige forhold. Vi tror på at alle små bidrag til sammen vil gjøre en forskjell over tid. Slik kan vi skape den smarte, grønne dalen.

Foto: Bård Gundersen

Den smarte, grønne dalen

I 2019 tok energiselskapene i Gudbrandsdal Energi, Eidefoss og Skjåk Energi initiativ til prosjektet Krafttak for grønn vekst som skulle bidra til å sette Gudbrandsdalen på kartet som en smart, grønn dal. Prosjektet er nå en felles satsning mellom privat og offentlig sektor med mål om å skape nye arbeidsplasser i dalen. I dag er Sparebank1 Lom & Skjåk, Sparebank1 Gudbrandsdal, Innlandet fylkeskommune og alle kommunene i Gudbrandsdalen også med på laget.

Prosjektet har vært en pådriver for å hente inn kapital til et investeringsfond som kan bidra med risikokapital øremerket utvikling og vekst. Dette resulterte i at investeringsselskapet Varde investeringslaug ble etablert sommeren 2022. 

Solide eiere i ryggen

Varde investeringslaug har solide eiere i ryggen. De har fokus på arbeidsplasser og verdiskapning i Gudbrandsdalen, og vil bidra med både midler, erfaring og kunnskap.

40 %

24 %

4 %

16 %

16 %

Hva Varde ser etter_ambisjoner_folk_marked_produkt og tjenester

Hva vi ser etter

Vi ser etter selskaper med ambisjoner, gjennomføringsevne og vekstpotensial, som kan gi verdiskapning i Gudbrandsdalen.

Hva Varde ser etter_ambisjoner_folk_marked_produkt og tjenester

Ambisjoner

Ett av fondets hovedmål er å skape flere arbeidsplasser i dalen. Skal vi få til det er vi avhengig at selskapene vi investerer i har tydelige vekstambisjoner.

Folkene

De selskapene Varde investerer i må ha ledelse og ansatte med «det lille ekstra». De som tør å satse og har kapasitet til å gjennomføre.

Markedet

Varde skal investere i selskaper som har et potensiale i sine markeder: lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Produkt og tjenester

Selskapene Varde investerer i må ha noe som er unikt og skalerbart, og som vil vare over tid.

Hvordan vi investerer

Hovedfokus for Varde er unge selskap, hvor vi går inn i tidlig vekstfase og bidrar til lønnsomhet og vekst. Det er et mål at vi gjennom vårt engasjement skal bidra til å utløse offentlig kapitaltilgang og annen privat investering i regionen.

Varde vil også investere i etablerte selskap som har ekspansjonsplaner eller skal i gang med større omstillinger. Dette kan eksempelvis være ved et generasjonsskifte i selskapet.

Investeringsstrategi

Varde ønsker å gjøre investeringer mellom 1-5 MNOK, hvor vi skal sitte på 10 – 35 % av eierandelene i selskapet. Vi skal aldri ha majoritet av aksene i et selskap. Varde ønsker et aktivt eierskap, der vi ikke bare bidrar med midler, men også med kunnskap gjennom for eksempel styreverv eller ved å være en aktiv rådgiver. Vi ønsker en forutsigbarhet i eierskapet, og har en exit-strategi på 5-7 år. Vi ønsker å oppnå minimum 10% avkastning. All avkastning går tilbake i fondet og vil investeres i nye selskaper.

Portefølje

Vi investerer i selskaper hvor vi kan utgjøre en forskjell, selskaper med potensiale for vekst, og hvor Varde kan tilføre verdi fra betydelig erfaring med å hjelpe virksomheter med å skalere og vokse i nye markeder.

Glocal Green

Glocal Green benytter avfall fra treindustrien til å produsere biometanol, som kan benyttes som et alternativt drivstoff i transportsektoren – både til lands og til havs. 

Les mer om Glocal Green →

Ta kontakt

Å ta kontakt med Varde er helt uforpliktende, og vi tar gjerne imot henvendelser fra både bedrifter og co-investorer. Send oss gjerne en e-post med en kort beskrivelse av din bedrift/ditt prosjekt, så hører du fra oss. Er vi en god match så finner vi veien videre sammen.
Ønsker du heller å ta en prat, når du daglig leder Hans Vigstad på telefon:

Hans Vigstad

Som daglig leder og forvalter i Varde, vil Hans komme tett på bedriftene som Varde skal investere i.

Hans har mer enn 20 års erfaring fra privat næringsliv i ledende stillinger, både nasjonalt og internasjonalt. Han er utdannet økonom og ingeniør, og har i tillegg flere studier innenfor ledelse. Spisskompetansen til Hans er forretningsutvikling og å skape lønnsom vekst i bedrifter. Han har også lang erfaring fra en rekke styreverv.
Hans kommer fra Skjåk, og hadde etter flere år i Oslo og i utlandet et ønske om å komme tilbake til dalen. Gjennom jobben i Varde ønsker Hans å bidra til utvikling av flere spennende arbeidsplasser og en aktiv og attraktiv dal.